Ved å benytte seg av Trusehusets tjenester samtykker du som kjøper eller selger til våre generelle vilkår og retningslinjer

1 - Generelle vilkår

1.1

Brukervilkårene gjelder mellom Heitmann Invest for Trusehuset.no (herunder kalt Nettsiden) og kjøpere/selgere på Nettsiden.

1.2

Tjenestene som tilbys på Nettsiden leveres og driftes av Heitmann Invest org.nr 924763868

2 – Tilgang til Nettsiden

2.1

Heitmann Invest forbeholder seg retten til, uavhengig av årsak, til enhver tid å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden. Selskapet vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

3 – Tillit til informasjonen som fremkommer

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier eller betingelser med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. 

4 - Personvern og opplysninger knyttet til deg 

 

Nettsiden har implementert tekniske sikkerhetstiltak for å alltid beskytte dine personopplysninger. Trusehuset lagrer kun visse opplysninger, og disse blir lagret på servere som befinner seg på sikre anlegg. Våre sikkerhetstiltak evalueres med jevne mellomrom og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta din sikkerhet hos oss.

5 – Retningslinjer for materielle og immaterielle eiendeler

 

5.1

Heitmann Invest er eier og rettighetshaver til alt av elektronisk materiale som sendes inn samt immaterielle eiendeler tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt material er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt dette. Trusehuset og Heitmann Invest forbeholder seg alle slike rettigheter.

5.2

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Heitmann Invest.
 

5.3

Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra Nettsiden, uten forutgående skriftlig samtykke fra Heitmann Invest.
 

6 – Regler for bruk av innhold

 

Du har ikke adgang til benytte innhold fra Nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Heitmann Invest og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden.
 

7 – Endringer på Nettsiden

 

Heitmann Invest forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden. 
 

8 – Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

 

8.1

Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Konsernet er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden herunder bruk av informasjon fra derfra.
 

8.2

Heitmann Invest vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at selskapet ikke kan garantere at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

Vilkår som omhandler forbrukerkjøp eller reklamasjon finner du her på Trusehuset.no/retur

  • Facebook Social Ikon
  • Snapchat Social Ikon
  • Instagram
  • Twitter

HEITMANN INVEST - org.nr:  92476388

0