Ved å selge til Trusehuset samtykker du til våre generelle vilkår og retningslinjer

1 - Vilkår for salg 

1.1

Brukervilkårene gjelder mellom Heitmann Invest for Trusehuset.no (herunder kalt Nettsiden) og selger/leverandør av produkt herunder kalt Selger

2 – Produktets tilstand

2.1

Selger forplikter seg til å enhver tid gi korrekte opplysninger om produktets tilstand og brukstid. Eventuelle brudd på disse bestemmelser kan gi midlertidig eller permanent utestengelse som leverandør fra Nettsiden.

Nettsiden forbeholder seg retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid å ikke selge produktene som er blitt sendt inn. 

2.2

Heitmann Invest forbeholder seg retten til, uavhengig av årsak, til å enhver tid trekke tilbake produkt publisert på Nettsiden. Selskapet vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

3 – Personvern og opplysninger knyttet til deg 

Nettsiden har implementert passende tekniske sikkerhetstiltak for å alltid beskytte dine personopplysninger. Trusehuset lagrer kun visse personopplysninger, og disse blir lagret på servere som befinner seg på sikre anlegg. Våre sikkerhetstiltak evalueres med jevne mellomrom og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta din sikkerhet hos oss.

4 – Retningslinjer for materielle og immaterielle eiendeler

4.1

Heitmann Invest er eier og rettighetshaver til alt av elektronisk materiale som sendes inn samt immaterielle eiendeler tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt material er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt dette. 

4.2

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Heitmann Invest.

Ved innsending av salgsmelding til Trusehuset.no samtykker du herved til overnevnte bestemmelser

Vilkår som omhandler forbrukerkjøp eller reklamasjon finner du her på Trusehuset.no/retur

  • Facebook Social Ikon
  • Snapchat Social Ikon
  • Instagram
  • Twitter

HEITMANN INVEST - org.nr:  92476388

0